บริการที่ดีเป็นอย่างไร ?

 

บริการที่ดีเป็นอย่างไร ?

1. ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ

   สำหรับนักบริการควรคำนึงถึงลูกค้าก่อน มีความใส่ใจในขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูล ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงานต้องถือว่าเป็นลูกค้า ในอนาคตเขาอาจเป็นลูกค้าก็ได้ไม่มีใครรู้ได้ และอีกอย่างที่สำคัญ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

 

2. ลูกค้าถูกเสมอ ไม่ว่าผู้รับบริการจะไม่ถูกต้อง

   เราต้องไม่โต้แย้งเพื่อยืนยันว่าผู้รับบริการผิด พนักงานไม่จำเป็นต้องพูดว่าลูกค้าผิด แต่สิ่งที่ต้องทำคือ การช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 

3. พนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นใจและสบายใจในการให้บริการของเรา

Visitors: 158,740