Team Building

 บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ฟรี (Free Training and Consulting) Free Training 

เรายินดีที่จะออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เพื่อมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย และให้คำปรึกษาฟรี สามารถติดต่อได้ที่ อ.วรรณรีย์ โทร.089-095-5931

 

       

Visitors: 158,739