หัวหน้าต้องรู้ “วิธีการพูดที่ให้คนฟังเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสาร”

 

 

สิ่งสำคัญสำหรับหัวหน้าคือ ต้องสื่อสารโดยไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด  

การเป็นหัวหน้าต้องไม่โทษกับคนอื่นที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารออกไป

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ หัวหน้าต้องรู้ “วิธีการพูดที่ให้คนฟังเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสาร”

เพราะถ้าหัวหน้าสื่อสารไม่ชัดเจน.....ปัญหาก็จะเกิดกับลูกน้อง

หัวหน้าต้องสื่อสาร....

  • หาจังหวะที่เหมาะสม ในเวลาที่อีกฝ่ายตั้งใจฟัง
  • เราต้องพูดถึงปัญหาในปัจจุบัน ไม่ใช่พูดไปเรื่อยในทุกเรื่อง
  • ทวนสอบความเข้าใจของอีกฝ่ายให้ชัดเจน
  • หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์เชิงลบ
  • ไม่ควรใช้คำที่เหมือนบ่น เช่น   .....อยู่เรื่อย 

 

#การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน

#communication for Leader

Visitors: 158,740