หัวหน้างานที่ลูกน้องปรารถนา เป็นอย่างไร ?

หัวหน้างานที่ลูกน้องปรารถนา เป็นอย่างไร ?

  • หัวหน้าที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
  • หัวหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับทุกคน
  • หัวหน้าที่คอยสนับสนุน เป็นที่ปรึกษาให้ลูกน้องได้
  • หัวหน้าที่ต้องทำให้ลูกน้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • หัวหน้าที่มีความเป็นกลางและยุติธรรม
  • หัวหน้าที่สอนงานให้กับลูกน้อง
  • หัวหน้าที่สื่อสารดี จริงใจ

อยากทำให้ประสบผลสำเร็จ จงเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องอยากได้

ผลงานจะตามมาเอง.....หัวหน้างานที่ดี

Visitors: 158,745