บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ?

บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ?

การบริหารเวลาคืออะไร?

    การบริหารเวลา คือการประยุกต์ใช้กลวิธีและเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้

หัวใจสำคัญ คือ

 1. ต้องรู้ตัวว่าใช้เวลาไปกับอะไรบ้างในแต่ละวัน
 2. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อไปสู่เป้าหมาย
 3. ต้องตัดสินใจทันที เลือกทันที

เราคงต้องเขียนตารางเวลาก่อนว่า ใน 1 วันหรือ 24 ชั่วโมง  เราใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง

 

เราคงต้องเขียนตารางเวลาก่อนว่า ใน 1 วันหรือ 24 ชั่วโมง  เราใช้เวลาไปกับอะไร

หลักจากนั้น ลองเขียนเวลา  และกิจกรรม ในแต่ละวัน  ทำอะไรบ้าง เวลาเริ่มและสิ้นสุด ให้เป็นการวางแผน  เช่น

    เขียนให้ละเอียด และประเมินผลว่า เราทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  ถ้ายัง ปรับเวลาหรือการปรับตัวเองในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

สิ่งที่เราจะได้จากตารางเวลา คือ 

 • ฝึกการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน  คิดถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ตลอดเวลา
 • ทำให้เห็นว่า เราเสียเวลาไปกับอะไร หรือมีใครมาขโมยเวลาไป ถ้าไม่เสร็จตามที่วางแผนไว้
 • จะเป็นคนที่มีวินัยในการดำเนินชีวิต และการทำงาน
 • ทำให้รู้และเข้าใจการใช้เวลาอย่างไร และสามารถหาโอกาสเพิ่มเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้

  การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือการได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน  การจัดตารางเวลาสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามที่เราต้องการ

วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลาด้วย Eisenhower Box

 • งานสำคัญและด่วน เป็นงานที่ต้องทำทันที ต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จไม่อย่างนั้นอาจเกิดปัญหาใหญ่ งานช่องนี้เราต้องให้ความสำคัญลำดับแรก
 • งานสำคัญแต่ไม่ด่วน เป็นงานที่สำคัญก็จริง แต่เก็บไว้ทำทีหลังได้เพราะไม่ได้ด่วนอะไร แต่อย่าเผลอทิ้งไว้จนลืมทำนะ ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นงานสำคัญและด่วนแทน
 • งานไม่สำคัญแต่ด่วน เป็นงานที่ให้คนอื่นทำแทนก็ได้ แต่ถ้าฝากให้ทำไม่ได้ก็ต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จ
 • งานไม่สำคัญและไม่ด่วน เป็นงานที่ควรทำในเวลาว่างจากทุกอย่างแล้ว ซึ่งจะไม่ส่งผลเสียกับงานอื่น ๆ หรืออาจไม่ต้องทำเลย เช่น การดูซีรี่ส์ 

   จาก Eisenhower Box  ลองนำชุดงานไปใส่ในหัวข้อทั้ง 4 หัวข้อ เพื่อดูการจัดลำดับ  และจะไม่มีคำพูด “ทำงานไม่ทัน ไม่มีเวลา” อีกต่อไป ถ้าเราเข้าใจการจัดการเวลาของตนเองในการวางแผนแต่ละวัน  แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน และที่สำคัญประเมินผลด้วย    ถ้าทำได้เชื่อเถอะว่า ทำอะไรก็สำเร็จ

 

Visitors: 158,740