ทักษะงานบริการแบบมืออาชีพสำหรับพนักงานขับรถ

ทักษะงานบริการแบบมืออาชีพสำหรับพนักงานขับรถ

          ในยุค New Normal การใช้ชีวิตวิถีใหม่ ที่เกิดขึ้น  ในแวดวงธุรกิจที่เติบโต ไม่พูดถึงคงไม่ได้ นั้นคืสายอาชีพขับรถส่งสินค้า เทรนด์ธุรกิจขายของ Online หรือ E-Commerce ในปี 2020 เติบโตอย่างต่อเนื่องถึง 14 % และเทรนด์ธุรกิจนี้ น่าสนใจคือ นักช้อปชาวไทยกว่า 99 % ที่ใช้สมาร์ทโฟนในการซื้อของออนไลน์ แบบไม่จำกัดเวลา  จะเห็นได้ว่าการบริการที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ กัน คือธุรกิจขนส่งสินค้า  

          พนักงานที่ลูกค้าได้สัมผัสแบบเจอหน้า หรือทางเสียงจากการโทรศัพท์สอบถามเส้นทาง พนักงานขับรถขนส่งสินค้า   หน้าที่นี้เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมาก เพราะเวลาที่ต้องไปส่งสินค้าให้ลูกค้า เป็นอีกกระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ  พนักงานขับรถขนส่งสินค้าจะต้องปฏิบัติงานในการบริการอย่างมืออาชีพ

     งานบริการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งที่จะปฏิบัติงานให้เกิดความประทับใจลูกค้า ไม่ใช่เรื่องยาก แต่บุคลากรต้องเข้าใจบทบาทของตน และวิธีการบริการแบบมืออาชีพที่ถูกต้อง  เพียงเท่านี้ เชื่อว่า ลูกค้าก็จะใช้บริการกับเราตลอดไป

 

เขียนโดย อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Visitors: 158,740