การบริหารเวลา (Time Management) อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารเวลา (Time Management) อย่างมีประสิทธิภาพ

                ชีวิตการทำงานของทุกคนต้องการผลงานให้ดีเยี่ยม และต้องการให้งานมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันบางครั้งการทำงานเราไม่สามารถควบคุมปริมาณงานได้ ในเวลาที่เราทำงานซึ่งมีเวลาที่เท่ากัน  สิ่งที่สำคัญในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ  “เวลา”  หัวหน้างานหรือบุคลากรที่ทำงานต้องเข้าใจการบริหารเวลา (Time Management) อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เวลา ใช้แล้วหมดไปในทุก ๆ วัน
  • เวลา เป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้
  • เวลา ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้

เวลาของทุกคนมีเท่ากัน จำเป็นต้องบริหารเวลาถ้าต้องการความสำเร็จในการทำงานและเป้าหมายในชีวิต   แนวทางการบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงานที่นำสู่เป้าหมาย

การบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ควรปฏิบัติอย่างมีวินัย

  • ไปถึงที่ทำงานให้เช้าเพื่อมีเวลามากขึ้น เวลาจะได้ไม่หายไปไหน
  • เขียนสิ่งที่ต้องทำและเวลาที่กำหนด
  • จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบ เพื่อไม่เสียเวลาในการหาอุปกรณ์
  • อย่าให้ใครขโมยเวลาสำคัญของเราไป ต้องเร่งทำงานตามตารางเวลาที่กำหนด
  • ลงมือทำอย่างมีวินัย

   สิ่งง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management) เพียงมีวินัย และลงมือทำทันที เราจะประสบผลสำเร็จในการทำงานได้อย่างที่วางเป้าหมายไว้

ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในการบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน

เขียนโดย อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Visitors: 158,745