หัวหน้างานที่ดีต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ ลักษณะของหัวหน้างานที่ดี...

 

หัวหน้างานที่ดีต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้  ลักษณะของหัวหน้างานที่ดี...

  1. เข้าใจอารมณ์ตัวเอง และคนอื่นเสมอ

- ต้องมีสติทุกครั้งในการสื่อสารจะต้องไม่แสดงอารมณ์เชิงลบออกไป  ทันกับความรู้สึกตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นเสมอ ไม่มีใครทำถูกใจเราในทุกเรื่อง

  1. ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้

- ชีวิตไม่เคยมีคำว่าสมบูรณ์แบบ การทำงานย่อมต้องมีปัญหาให้แก้ไข การเป็นหัวหน้าที่ดีต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองและใช้หลักการตั้งคำถาม การเป็นพี่เลี้ยงในการทำงาน เพื่อให้หาแนวทางร่วมกันกับทีมงาน

  1. มีความระเอียดอ่อน และนึกถึงความรู้สึกคนอื่นบ้าง

- ช่างสักเกตุกับบุคคลที่สนทนาด้วย รู้จักการจับความรู้สึกของคู่สนทนา เพื่อสามารถพูดโน้มน้าว หรือชมเชย หรือแสดงความเห็นใจ ตามอารมณ์ของอีกฝ่ายได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งหัวหน้างานมีทักษะในการฟัง ต้องใจเย็น เปิดใจรับฟังในทุกเรื่องที่เกิดขึ้น

  1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนในองค์กร

- การเป็นหัวหน้างาน ต้องให้ผู้อื่นอยากเข้ามาคุยกับเรา ถ้าจะมีคำชม ควรเป็นคำชมจากผู้อื่น ไม่ใช่พูดชมตัวเอง  รู้จักการทักทายทุกคนก่อนเสมอ  มีรอยยิ้มที่เป็นมิตร  การใช้คำพูดที่ดีสุภาพ

  1. สามารถปรับตัวให้รับกับทุกปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความมั่นคง และมั่นใจในการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ

- มีสติต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  มีความชัดเจนในการตัดสินใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างสร้างสรรค์ มีความมั่นคงทางความคิด  ไม่ฟังความข้างเดียว และหาข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 158,741