ประวัติวิทยากร

    ทีมงานวิทยากรของเรา ตระหนักเสมอว่าการสร้าง  “บุคลากร “ เป็นเรื่องสำคัญขององค์กรทุกแห่ง  และเราเชื่อว่าบุคคลในแต่ละคนต้องการพัฒนาตนเองเช่นกัน  สิ่งนี้จะนำพาองค์กรของท่านให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน   ขอให้เราได้มีส่วนร่วมและเป็นทีมเดียวกับท่านในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  ด้วยทีมงานคุณภาพของเรา.....

 

Visitors: 158,745