บุคลิกภาพในการต้อนรับ

การต้อนรับจะทำให้ลูกค้าหรือบุคคลที่เข้ามาเยือนเกิดความประทับใจ  พนักงานต้อนรับต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานผู้ทำหน้าที่ต้อนรับต้องเป็นผู้ที่มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกับทุก ๆ คนด้วยความจริงใจ


2. ต้องมีกริยามารยาทดีเป็นนิสัย  ไม่เพียงแต่ในขณะที่รู้สึกว่า

อยู่ต่อหน้าลูกค้าเท่านั้น คิดเสมอว่ามีคนมองเราอยู่เสมอ

 

3. มีวาจาที่สุภาพ  ไม่ก้าวร้าวผู้อื่น  พูดจาชัดถ้อยชัดคำ  ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

4. การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสะอาด  แบบทันสมัยพอสมควร  ไม่ล้าสมัย  และล้ำสมัยจนเกินไป 

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  ให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง

5. ร่างกายสะอาดอยู่เสมอ  เช่น เล็บมือ ผม ผิว ฯลฯ ควรสำรวจอยู่เสมอ

และไม่ฉีดน้ำหอมมากเกินไป ลูกค้าหรือผู้มาเยือนอาจแพ้กลิ่นน้ำหอม

6. มีปฏิภาณไหวพริบในการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

7. มีความคล่องตัวและกระฉับกระเฉงว่องไว

การต้อนรับที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ ถือว่าสำคัญ ภาพลักษณ์ขององค์กรของเรา

Visitors: 158,741