วิธีสร้างศิลปะในการต้อนรับที่ให้ผู้มาเยือนประทับใจ

  1. ทำให้ผู้ที่เป็นแขก  (จะเป็นลูกค้าหรือไม่ก็ตาม)  รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีเกียรติมากที่สุด  เป็นบุคคลสำคัญสำหรับกิจการ องค์กร  แต่จะต้องไม่มากเกินไปจนผู้เป็นแขกเขิน

2. ไม่ทำให้รู้สึกว่าเราเบื่อที่จะต้อนรับ  ถึงแม้จะรู้สึกเช่นนั้นก็ตาม  ต้องเต็มใจในการพูด ภาษากาย

 3. รู้จักเสนอสินค้าอื่น ๆ ควบคู่ไปกับสินค้าที่เขาต้องการ 

4. รู้จักเชิญชวนและโฆษณากิจการของบริษัท หรือหาโอกาสในการพูดถึงสินค้า บริการให้แขกได้รับทราบบ้าง แต่ไม่มากจนเกินไป 

5. การพูดจา  การแต่งกาย  ความสะอาด  ความกระตือรือร้นทั้งหลายที่ประกอบขึ้นเป็นพนักงานต้อนรับ  จะต้องอยู่ในขอบเขตแห่งความพอดี อย่ามากเกินไป  หรือน้อยเกินไป  

6. จะต้องแสดงให้เห็นว่า  บริษัทของเรายินดีต้อนรับเขา  ไม่ว่าขณะนั้นจะเป็นลูกค้าของเราแล้วหรือไม่ 

7. พนักงานต้อนรับที่ดี ไม่ควรจะมีคำว่า “ไม่ได้” เพราะจะทำให้ผู้เป็นแขก ผู้มาเยือนมีความรู้สึกไม่ดีที่ได้รับฟังคำว่า “ไม่ได้” ควรรับฟังความคิดเห็นไว้ก่อนแล้วค่อยอธิบายเพิ่มเติม

 

 

Visitors: 158,745