ศิลปะการต้อนรับแขกที่เข้ามาในองค์กร

ศิลปะการต้อนรับแขกที่เข้ามาในองค์กร

เราอยากจะให้ผู้อื่นมาต้อนรับเรานั้นมีลักษณะอย่างไร

          นิสัยคนไทยนั้น  ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นคนใจเย็น  ให้อภัย  มีน้ำใจ  มีมารยาท  มีไหวพริบ  คุณสมบัติที่ว่านี้มีอยู่ในตัวคนไทยทุกคน  ทำให้คนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกก็ว่าได้  ในข้อนี้มีหลักฐานยืนยันได้แน่นอน เช่น ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาถวายสาร  สมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่า  ฝรั่งชินกับการยืนส่งของ  แต่ไทยไม่นิยมให้ผู้น้อยยืนค้ำหัวผู้ใหญ่  พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จมารับสั่งให้ทูตถวายในขณะที่พระองค์ประทับที่พระแกล  (หน้าต่าง) จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณ  ไหวพริบ  มีความต้องการให้ฝรั่งรู้สึกว่าเราไม่ได้กดเขาให้ต่ำ  ถ้าเราจะบังคับให้เขาคุกเข่าคลานส่งของ  และไม่ทำให้ข้าราชการไทยเสียหน้าที่ให้ฝรั่งยืนค้ำหัวในครั้งนี้  ทั้งไทยและฝรั่งนิยมยกย่องพระองค์เป็นอย่างมาก

 

สิ่งสำคัญที่ทำให้คนไทยได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ที่มีศิลปะการต้อนรับได้ดีที่สุดนั้นคือ วัฒนธรรมประเพณีของไทย  ประกอบกับความมีน้ำใจนั่นเอง  คติประจำใจของคนไทยโดยทั่ว ๆ ไปมาแต่โบราณ “ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ”  และสิ่งที่นำมารับแขกก็คือ หมากพลู  และน้ำลอยดอกมะลิ ขนมไทย ฯลฯ  สิ่งของเหล่านี้เป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาเยือนเป็นอย่างดี

 

สิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นพื้นฐานจิตใจที่หล่อหลอมในตัวคนไทย และเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยทุกคนสามารถเป็นพนักงานต้อนรับที่ดีได้  แต่จะดีมากแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับ  การรู้จักตนเอง  และการพัฒนาตนเอง 

 

Visitors: 158,738