การทำงานเป็นทีม (Team Work)

การทำงานเป็นทีม (Team Work) จะทำให้ “เป้าหมาย” สำเร็จมากกว่า  ดังคำว่า อยากไปไวให้ไปคนเดียว  แต่ถ้าอยากไปให้ไกลให้ไปด้วยกัน 

แต่คนส่วนใหญ่ก็จะทำงานของตนเองให้สำเร็จโดย “ไม่คำนึงถึง” เรื่องของการทำงานเป็นทีม  เพราะกลัวว่างานของตนจะไม่เสร็จ  เพราะมัวแต่รอคนอื่น

และคิดว่าการทำงานคนเดียวง่ายกว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่น แต่…เราควรจะทำงานโดยคำนึงถึงภาพใหญ่ขององค์กร  “ไม่ใช่”  มองแค่หน้าที่ของตนเองเพียงอย่างเดียว 

เพราะสุดท้ายงานของตนเองสำเร็จ  แต่แผนกอื่นไม่สำเร็จ  ผลลัพธ์องค์กรก็ “ไม่เป็น” ไปตามเป้าหมาย

บางแผนกได้ผลงานดี ๆ แต่มาดูผลสำเร็จองค์กรกลับ “ไม่โต” ตามผลงานของพนักงานบางส่วนเลย 

เราควรให้ได้ผลลัพธ์ด้วย “ทีม” มากกว่า  องค์กรจะได้ไปได้ไกล  พนักงานก็จะมีความสุขมากขึ้น

Visitors: 158,740