หัวหน้า อยากสำเร็จในการทำงานหรือไม่?

การมองในแง่ดี

บางทีลูกน้องก็ไม่อยากทำงาน เพราะเจอหัวหน้าที่ไม่ปลื้ม 

บางทีเป็นคนเก่ง แต่พอเจอหัวหน้าที่มองดีไม่เป็น ความเก่งก็หาย เป็นลูกน้องที่หมดไฟกันเลยทีเดียว

คนเป็นหัวหน้าต้องรู้จักบริหารลูกน้องให้เป็น  “การรักษาลูกน้องให้คงอยู่กับองค์กร (Retention)” และสิ่งที่ใกล้ตัวประกอบกับการสร้างบรรยากาศในการทำงาน

หัวหน้าพึงมองลูกน้องในแง่ดีไว้ก่อน 

  • มองลูกน้องทุกคนมีชีวิตจิตใจ   ถามตัวเอง ถ้าเราเป็นลูกน้องเราอยากได้หัวหน้างานแบบไหน ?  กล้า ๆ ตอบหน่อยค่ะ  จงเข้าใจลูกน้อง ก็เหมือนเรา  ถ้าเขารู้สึกดี   มีพลังกายจำกัดในการทำงาน  มีจิตใจที่ไม่ต้องการถูกบีบ จงบริหารแบบมีส่วนร่วม อย่าใช้ความเป็นหัวหน้าแล้วไม่ฟังลูกน้องในทีม

  •       มองว่าลูกน้อง สามารถพัฒนาได้  เติบโตในสายงานได้   ไม่มองว่าลูกน้องเป็นแค่ลูกน้องตลอดไป  เราต้องเข้าใจ คนทุกคนทำงานย่อมอยากมีความก้าวหน้าในงาน บางทีหัวหน้าไม่ยอมส่งลูกน้องไปอบรม เพราะกลัวตัวเองจะเหนื่อยเวลาลูกน้องไม่อยู่

  •   มองลูกน้องที่คุณสมบัติ  ไม่มองที่ทรัพย์สมบัติหรือฐานครอบครัว มองด้วยเหตุและผล ไม่ใช้ความรู้สึกหรือการมีอคติที่ไม่ดีกับลูกน้อง ต้องเข้าใจธรรมชาติของบุคคล และพัฒนาลูกน้องอย่างมืออาชีพ ให้โอกาสการพัฒนาลูกน้องทุกคน หาจุดแข็งที่ต้องสร้างให้ลูกน้องมีความก้าวหน้าในงาน ไม่ใช่ กลัวลูกน้องจะก้าวหน้ากว่า และไม่สนับสนุนลูกน้องเลย ทางฝ่ายบุคคลจะส่งให้ไปอบรม หัวหน้างานกลัวจะ

 

  

Visitors: 158,746