5 วิธีการสื่อสารที่ดีสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0

    การสื่อสารที่ดีสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0


   คุณอยากประสบผลสำเร็จในการทำงานหรือไม่ ?  ในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน


   คงปฏิเสธไม่ได้ว่า คำตอบน่าจะ ต้องการประสบผลสำเร็จกันทุกคน

   หัวหน้ากับลูกน้อง เรียกได้ว่าเป็นของคู่กันก็ว่าได้ ทั้ง 2 ส่วนต้องสื่อสารที่ดีต่อกัน งานจึงสำเร็จได้ และสอดคล้องกัน ไปในทิศทางเดียวกัน     หากหัวหน้าไม่มีลูกน้อง การขับเคลื่อนงานก็ไม่น่าเป็นไปได้ หรือจะได้ก็ยากหรืออาจไม่เป็นตามเป้าหมาย    การสื่อสารที่ดีสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0 จึงเป็นเรื่องสำคัญของหัวหน้างานทีดี

วิธีการสื่อสารที่ดีสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0

  1.     การเปิดใจรับฟัง

คุณเปิดใจรับฟังลูกน้องเพียงพอแล้วหรือยัง  บางครั้งการฟัง แบบตัดสินไปแล้วก็จะไม่ช่วยอะไร แต่หากหัวหน้างานที่ดีฟังแบบไม่คิดไว้ล่วงหน้า  ฟังแบบปัจจุบัน และให้ลูกน้องพูด ให้หัวหน้างานฟังแบบเข้าใจ  ฟังแบบใส่ใจ คุณจะได้ใจลูกน้องอย่างมาก

2. การพูดที่ดี

การใช้คำพูดของหัวหน้างานที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง  การใช้ภาษาที่เหมาะสม  ความเป็นหัวหน้าไม่ได้หมายความว่าจะพูดอะไรก็ได้กับลูกน้อง  คงต้องถือคติที่ว่า ใจเขาใจเรา  หากเราไม่ชอบให้ใครพูดกับเราแบบใด ลูกน้องเราก็ไม่อยากได้แบบนั้นเช่นกัน

3.    การสบตากับลูกน้อง

การสื่อสารที่ดีคือการตั้งใจฟัง  เอาใจใส่ในการฟัง  การสบตาเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่าให้ดูเหมือนว่า หัวหน้างานที่ดีอย่างคุณกำลังวางอำนาจในการฟัง   ควนสบตาด้วยความจริงใจ

4.    ท่าทีเปิดเผย

การสื่อสารของหัวหน้างาน  การวางท่าทีเปิดเผย ไม่นั่งไขว้ห้าง หรือกอดอก หันหน้าเข้าหาคู่สนทนา และแสดงออกถึงความเต็มใจที่จะพูดคุย เพื่อแสดงออกถึงการสื่อสารอย่างเปิดเผย ไม่ทำสิ่งอื่นไปด้วยพร้อมการฟัง

5.  การขอบคุณ

หัวหน้างานที่ดี จะแสดงความขอบคุณกับลูกน้อง ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร  แต่ตรงกันข้ามเป็นการแสดงให้เห็นถึงกำลังใจและแรงสนับสนุนของหัวหน้างานที่มีความพยายามในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จภายในทีม

Visitors: 158,745