ลูกค้าจะประทับใจอย่างไรหากเราไม่เข้าใจ

     การอบรมพนักงานในแต่ละองค์กร หรือธุรกิจต่างมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน   สิ่งที่ผู้เข้าอบรมเคยถาม  อาจารย์ครับถ้านอกเวลางานแล้วลูกค้าโทรหาเรา...ควรรับโทรศัพท์ไหม เพราะเป็นเวลาส่วนตัวของเรา

ข้อคิด 

ข้อคิด

Visitors: 158,745