หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก

หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก

ถ้าถามว่า “ใครครองใจใคร”  ทั้งหัวหน้า  ลูกน้อง คงต่างครองใจซึ่งกันและกัน   แต่ในมุมหัวหน้างานคงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อน  เพื่อให้ลูกน้องเห็นว่า เขามีหัวหน้างานที่ดี พร้อมที่จะฟัง และดูเป็นตัวอย่าง

“จำเป็นอย่างไร จึงต้องครองใจ”

        หัวหน้างานเองไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้  จึงต้องครองใจลูกน้องในทีมงานให้ได้  ยิ่งทำให้พวกเขารัก (ในแนวทางที่ถูกต้อง) เขายิ่งทุ่มเทในการทำงาน  ดังคำที่ว่า “คนสำราญ  งานสำเร็จ”   เราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าได้ใจลูกน้อง  พวกเขาจะเป็นผู้ขับเคลื่อนทีมให้เราเอง เราเพียงควบคุม ดูแล เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

        สำหรับหัวหน้างาน  

เราคงไม่สบายใจ  ถ้าลูกน้องไม่ทำงานอย่างตั้งใจ เวลาเราไม่อยู่งานไม่ขับเคลื่อน

เราคงไม่สบายใจ  ถ้าลูกน้องทำเป็นขยันเฉพาะต่อหน้า และรายงานแต่ปัญหา

เราคงไม่สบายใจ  ถ้าลูกน้องเถียงทุกคำ ใส่อารมณ์กับเราทุกครั้งที่เราแนะนำงาน

       และเมื่อเกิดการครองใจไม่ได้ 

  • หัวหน้างานคงไม่สบายใจที่ลูกน้องไม่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน
  • ลูกน้องคงไม่สบายใจที่หัวหน้าขู่บังคับให้ทำงาน
  • หัวหน้างานคงไม่พอใจในผลงานของลูกน้องเช่นกัน

สุดท้ายน่าจะมีแต่ “เสีย”

เราควรร่วมกันทำงานด้วยความสบายใจน่าจะได้ผลงานที่ดีกว่า  เข้าใจบทบาทของตนเอง และเข้าใจบทบาทผู้อื่น ทำงานแบบเห็นอก เห็นใจกัน  ทำงานด้วยความรักดีกว่าทำงานด้วยความไม่ชอบหน้ากันหรือความกลัวกันแบบคับใจ

Visitors: 161,649