การสร้างศรัทธากับลูกน้อง ทำได้ไม่ยาก

       การสร้างศรัทธากับลูกน้อง  ทำได้ไม่ยาก

การแสดงพฤติกรรมทางกายให้ดี  หัวหน้าก็สร้างศรัทธาได้เป็นภาษที่พึงแสดงออกกับลูกน้อง  ผลดีคือ  การได้รับความรัก  ความศรัทธาจากลูกน้อง

  1.    การมีบุคลิกภาพที่กระฉับกระเฉง  มีความคิดเชิงบวก
  2.    การแสดงกิริยาที่แสดงออกนุ่มนวล  ถ่อมตัว  ไม่แสดงออกว่าข้าใหญ่ หยิ่งยโส
  3.    ไม่มีทาทีตระหนก  ตื่นตูมเกินไปเมื่อได้ยินเรื่องราว  จงมีสติลำดับเรื่องราวและช่วยแก้ไข
  4.    มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส  จริงใจ  ทักทายก่อน
  5.    ควบคุมอารมณ์ได้ดี  ไม่หงุดหงิด
  6.    แสดงท่าทางเป็นมิตรกับทุกคน
  7.    ไม่นำเรื่องของลูกน้อง  หรือนินทาลูกน้องให้ผู้อื่นฟังเด็ดขาด
  8.    การใช้คำพูดที่สุภาพ  ให้เกียรติทุกคน
  9.    การทำดีอย่างสม่ำเสมอ  มีจิตใจที่ดีกับลูกน้อง

 

กรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียว  การสร้างศรัทธาก็ใช้เวลาเช่นกัน

แต่หัวหน้าจงทำเถอะค่ะ  เพื่อการเป็นตัวอย่างที่ดี  และผลงานของทีม  เป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีด้วย

Visitors: 158,745