แต่งกายดี พฤติกรรมดี เสน่ห์หัวหน้างาน

แต่งกายดี  พฤติกรรมดี  เสน่ห์หัวหน้างาน

      หัวหน้างานก็เป็นหน้าตาของลูกน้องเหมือนกัน  และเป็นหน้าตาขององค์กรเช่นกัน  บางทีหัวหน้างาน  หรือพนักงานบริษัทต้องออกไปพบลูกค้า  หรือบุคคลภายนอกเช่นกัน

อย่าลืมว่า เมื่อเรายื่นนามบัตร  หรือออกนอกสถานที่ นั้นคือภาพลักษณ์ขององค์กร

ลูกค้าจะไม่จำว่าเราเชื่ออะไร  แต่จะจำว่า เราเป็นพนักงานขององค์กรไหน

การที่เราแต่งกายดี  มีพฤติกรรมที่อ่อนโน้ม  พูดจาสุภาพ มีมารยาท  คือเสน่ห์ที่เราฝึกได้

มารยาทใดที่ควรทำ และไม่ควรทำ เราต้องรู้  ระหว่างการสนทนาสิ่งใดควรพูด ไม่ควรพูด

สิ่งที่ควรระวัง

  • การรู้จักเคารพสถานที่ลูกค้า 
  • ไม่ต่อว่าสถานที่ลูกค้าไม่ว่าเรื่องใด ๆ 
  • ไม่พูดว่าร้ายคู่แข่งขัน
  • ไม่ขัดจังหวะลูกค้าในเวลาที่ลูกค้าพูด
  • เป็นฝ่ายพูดมากกว่าฟัง เราควรให้ลูกค้าพูดมากว่าเรา เพื่อเราจะได้เก็บเป็นข้อมูล
  • ควรพูดแต่เรื่องสร้างสรรค์
  • ไม่ดูแต่นาฬิกาตลอดเวลา
  • ไม่อ่านไลน์  เล่น Social ขณะประชุมกับลูกค้า
  • ไม่รับโทรศัพท์  ถ้ามีเรื่องจำเป็นต้องรับ ควรข้ออนุญาต และรีบสนทนา
  • ควรปิดเสียงระบบสื่อสาร

 

………………………………………..

Visitors: 158,740