พฤติกรรมในการสื่อสาร ที่ทำให้คุณแย่ในสายตาผู้อื่น

     การติดต่อและการประสานงานทุกคนใช้กันทุกวัน ไม่ว่าจะการทำงาน  การใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้น  และบางครั้งการทำงานที่พบปัญหาเกิดจากการสื่อสารของคนในองค์กร   วันนี้เลยอยากให้ทราบถึงพฤติกรรมที่เราไม่ควรทำ  เพราะบุคคลอื่นกำลังมองเราและเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราเมื่อพวกได้ทำงาน หรือติดต่อประสานกับเรา

      การมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้น   สะดวกขึ้น ไม่ได้หมายความว่าการสื่อสารของเราจะไม่มีปัญหา  ตรงกันข้ามถ้าใช้ไม่เหมาะสมปัญหาก็เกิด  เรื่องบางเรื่องไม่ควรเขียนก็เขียนเข้ามาในกลุ่มไลน์   การใช้อีเมลในทุกกรณีจนไม่คุยกันเลย  ก็เป็นเรื่องที่เกิดปัญหาได้เช่นกัน  ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใดเราควรใช้ให้เหมาะสมทั้งปัจจัยด้านเวลา   สถานที่  กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

พฤติกรรมที่บุคคลอื่นมองเราว่าแย่  และการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ

  1. การไม่ตอบกลับ   เช่นการส่งอีเมล    และผู้รับไม่ตอบกลับทำให้ผู้ส่งกังวลและบางครั้งไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อกับข้อมูลหรือข้อความที่ส่งไปให้กับผู้รับดี  หรือการส่งไลน์  อ่านแต่ไม่ตอบ  คนส่งก็ต้องมาคิดว่า  อ่านแล้วไม่ตอบคือ อะไรกัน   ก็จะทำให้ผู้ส่งหงุดหงิดใจส่งผลถึงการทำงานเช่นกัน   หรือการพลาดการรับโทรศัพท์ แล้วไม่ติดต่อกลับ  เราต้องเข้าใจว่า การที่มีบุคคลติดต่อเรา นั้นหมายความว่า  เขาต้องการการ Action หรือให้เราช่วยเหลืองานนั้น

 

 

2. การใช้คำพูด  ภาษาเขียน ที่ไม่เหมาะสม   อันที่จริงอาจพูดได้ว่าเป็นมารยาท  ก็เป็นได้   มารยาทในการใช้คำพูด  การเขียนสื่อสาร  บางทีอ่านอีเมลแล้วอยากจะลบข้อความทิ้ง   หรือการฟังจากการสนทนาทางโทรศัพท์แล้วอยากจะวางหูใส่กันเลย    เราควรให้เกียรติกับทุกคนในการพูด การสื่อสาร  การเขียน  หลีกเลี่ยงการใช้คำสั่ง เปลี่ยนเป็นการขอความช่วยเหลือ  ขอความร่วมมือ  น่าจะได้งานมากกว่าการสั่งการ หรือสื่อสารด้วยอารมณ์เชิงลบ  ทุกครั้งที่พูด  ที่เขียนจงคิดเสมอว่า นั้นคือ ภาพลักษณ์ของตัวท่าน

 

3. การไม่ชัดเจน  กับข้อมูลทีสื่อสาร  บางทีผู้สื่อสารยังไม่ทราบเลยว่า ต้องการอะไร  พูดวกไปวนมา คนฟังก็งง  บางทีมีคำพูด “สรุปพี่ต้องการอะไร”  บางครั้งผู้พูด หรือผู้สื่อสารต้องชัดเจน   จับประเด็นก่อนที่จะพูด บางครั้งพูดสั้น ๆ แต่ได้ใจความ อาจดีกว่าพูดยาว ๆ แต่จับใจความไม่ได้เลย  งานที่ออกมาจะไม่ประสบความสำเร็จ

 

4. การไม่รับฟัง   ต่างฝ่ายต่างพูด  ไม่ฟังกัน ก็คงไม่มีใครได้งานอย่างที่ตั้งใจ  เราควรสื่อสารแบบสายกลาง มีสมาธิ  สติในการเป็นผู้ฟัง

ที่ดี  เห็นด้วยหรือไม่  ก็ควรฟังคู่สนทนาให้จบเสียก่อน  และใช้เหตุผลในการพูดคุยกัน

 

ลองเริ่มทดลองในการยกเลิกพฤติกรรมเหล่านี้  เพื่อเราจะเป็นนักสื่อสารที่ได้ทั้งงาน ได้ทั้งเพื่อน  ด้วยการสื่อสารที่ดี


Visitors: 158,745