การเป็นลูกน้องมืออาชีพ ที่หัวหน้าอยากกดไลค์

การเป็นลูกน้องมืออาชีพ ที่หัวหน้าอยากกดไลค์

          ถ้าพูดไปแล้วทุกคนก็อยากมีความสำเร็จในชีวิตการทำงานด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าใครจะอยู่บทบาทไหน  และบางคนก็เริ่มมาจากลำดับพนักงาน  และก้าวหน้าต่อๆ ไปในการทำงานของตนเอง ซึ่งความเป็นพนักงานหากต้องการความสำเร็จเราต้อง ปฏิบัติงานให้หัวหน้าปลื้มก่อน หรือกดไลค์ให้กับเรา   และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในทีม  ก็มาจากพนักงานที่ร่วมกันทำงาน และส่งผลให้ทีมมีผลงานที่ดีเช่นกัน ถ้าทีมใครได้ลูกน้องดี มากฝีมือ ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนใคร ๆ ก็อยากได้ร่วมงานด้วย  องค์กรก็อยากรักษาทั้งคนที่เก่ง และคนดี ถ้าเราเป็นทั้งคนเก่ง คนดี รับรองว่าความเจริญก้าวหน้าในการทำงานย่อมอยู่ไม่ไกล หัวหน้าเองก็ชื่นชอบ

         การทำงานที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของหัวหน้าให้ได้  การเป็นลูกน้องจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องสามารถรับรู้ความคาดหวังของหัวหน้าและแบ่งเบาภาระงานได้  การพัฒนาตนเองให้เป็นที่ถูกใจของหัวหน้าและเป็นที่ยอมรับขององค์กรถือเป็นภาระหน้าที่ที่พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงพัฒนาตนเองเพื่อสามารถไปสู่ความสำเร็จของงานและความสำเร็จของตนเองได้

ความคาดหวังของหัวหน้างานที่อยากกดไลค์ลูกน้อง

  1. การมีทัศนคติเชิงบวก ทั้งกับตนเอง หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ทัศนคติที่ดีจะนำพาไปสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน เพียง  มีแนวความคิดที่ดี ดังคำที่ว่า ความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน
  2. อ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว สังคมไทยยังต้องการผู้น้อยที่เคารพหัวหน้างาน และช่วยเหลืองาน มีความอ่อนโยน และสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย  และเป็นที่รักของทุกคน
  3. คิดก่อนพูด การพูดถือเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง ก่อนจะพูดออกไป ควรกลั่นกรองคำพูด บางครั้งหากหัวหน้าสั่งงาน  ก็ควรลองทำดูก่อน ก่อนที่จะพูดว่า ทำไม่ได้ หรือ จะได้หรือ หัวหน้างานเองคงอยากทราบผลจากการลงมือทำมากกว่าที่ยังไม่ได้ลงมือทำ
  4. ทุ่มเทกับงาน รู้บทบาท และความรับผิดชอบของหน้าที่ตนเอง ไม่ต้องรอให้ต้องติดตามงานตลอดเวลา จนหัวหน้างานกังวลว่าจะมีปัญหาหรือไม่
  5. การรู้จักกาลเทศะ มารยาทในที่ทำงานที่เหมาะสม ไม่ใช่พื้นที่เป็นของเราคนเดียว เพราะเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคม  จึงควรมี มารยาทที่เหมาะสมในที่ทำงาน  อะไรที่ควรทำและไม่ควรทำ
  6. เข้าใจเป้าหมาย มีความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันทั้งขององค์กร และส่วนงานตนเอง เพื่อร่วมกันสร้างผลงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

 เพียงไม่กี่ข้อ เราก็จะเป็นลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้ากดไลค์  และจะประสบผลสำเร็จในการทำงานแน่นอน 

จงเรียนรู้สิ่งที่ยาก แล้วเราจะเจอเรื่องง่ายในทุกเรื่อง

ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ...อยู่ที่เราคิด

สิ่งดี ๆ  ไม่เคยได้มาง่าย

.......................................................

Visitors: 158,740