บรรยากาศการทำงาน จำเป็นต้องสร้างหรือไม่ ?

บรรยากาศการทำงาน จำเป็นต้องสร้างหรือไม่ ?

     องค์กรหรือบริษัทที่พนักงานต้องไปทุกวัน ๆ  มองอีกมุม พวกเขาเหล่านั้นใช้เวลามากกว่าการอยู่บ้านของตนเองด้วยซ้ำไป   จึงจำเป็นสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องต้องทำบรรยากาศในองค์กรให้น่าอยู่ และอยากมาทำงาน

ไม่ใช่ว่า พนักงานเกิน 80 ที่มีความรู้สึกเบื่อวันจันทร์  รอคอยวันศุกร์ หากเป็นเช่นนี้ในฐานะผู้บริหารหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องกลับมามองว่า เราจะทำอย่างไรให้พนักงานมีความกระตือรือร้น และอยากมาทำงาน มององค์กรเป็นบ้านหลังที่สอง และช่วยกันดูแลเหมือนเป็นบ้านของตนเอง

  1.    ทำสำนักงานสะอาด น่าอยู่ ร่มรื่น

     การทำงานในสถานที่ ที่สะอาด สบายตา สวยงาม ผลต่อบรรยากาศการทำงาน หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะ  พนักงานจะรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด  ซึ่งมีผลกับทัศนคติในการทำงาน และอีกอย่างหาก เขารู้ว่าส่วนงาน Support  หรือฝ่ายบริหารเป็นห่วงพวกเขา ความรู้สึกทุ่มเทกับงานก็จะตามมาเช่นกัน

  1.    แสงสว่างการทำงานต้องเพียงพอต่อการมอง

    การมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก  แสงสว่างที่เพียงพอเพราะส่วนหนึ่งการทำงานส่วนใหญ่ใช้การมอง  และหากมาจากแสงธรรมชาติก็ยิ่งดี  หากแสงสว่างไม่เพียงพอ การทำงานที่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือการเขียน อ่านรายงาน  อาจทำให้พนักงานปวดศีรษะ   ปวดตาได้  เราจึงควรห่างใยสภาพการทำงานของพนักงาน  เพราะมีผลกันประสิทธิภาพการทำงานเป็นอย่างมาก

  1.    อุปกรณ์การทำงาน

    บางอุปกรณ์การทำงานของพวกเขา  อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือไม่  หรือแจ้งซ่อมไปนานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจ  พนักงานต้องแก้ไขปัญหากันเฉพาะหน้าเอาเอง  นอกจากการเครียดเรื่องงาน  ยังต้องมาเครียดกับอุปกรณ์ไม่พอใช้ หรือ

ไม่พร้อมใช้งาน บางอุปกรณ์ที่จะทำให้พวกเขาทำงานสะดวกขึ้น ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ก็ควรจะดูแลให้พวกเขา

  1.    หัวหน้างานต้องเข้าใจการสื่อสารที่ดี

    หัวหน้างานไม่ใช่บริหารแต่ผลงาน  การสื่อสารโดยเฉพาะการพูด  น้ำเสียง ท่าทางที่แสดงออกมากับพนักงาน หรือทีม ควรเป็นการสื่อสารที่ทำให้พวกเขาอยากทำงาน  เพราะบางองค์กรเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องของ หัวหน้างานที่ไม่ให้เกียรติลูกน้อง เช่น การพูดจาด้วยอารมณ์โกรธ  การตำหนิต่อหน้าผู้อื่น เป็นอีกข้อหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Work)  หัวหน้างานต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดี

  1.    มีพื้นที่พักผ่อน

    การทำงานมีความกดดันมากมาย แต่เมื่อถึงเวลาพักผ่านในระหว่างการทำงาน พนักงานควรมีสถานที่ที่รู้สึกผ่อนคลาย  สบายใจ มีการเล่นกีฬาเบา เช่น ปิงปอง  มีที่นั่งสบาย ๆ สวนหย่อมเล็ก ๆ  บ่อปลาส่วยงาม ให้เขามีอิสระในการพักผ่อนบ้างตามเวลาของการพักผ่อน

  1.    การรับฟังความคิดเห็น

    นั้นคือการได้ให้พวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างบ้านหลังที่สองของพวกเขาบ้าง  สอบถามความคิดเห็น และมาปรับ พัฒนา และ Feedback ให้พวกเขารับทราบในข้อที่พวกเขาแสดงความคิดเห็นไว้  จะทำให้พวกเขารู้สึกว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้  และพวกเขาจะมีความภูมิใจ และส่งผลถึงการทำงานของพวกเขาเช่นกัน

  1.    จัดกิจกรรม หรือการร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในโอกาสพิเศษ

    การมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ในองค์กร บางหน่วยงานไม่ได้ติดต่อกันโดยตรง หรืออาจไม่รู้จักกันเลยทั้ง ๆ ที่ทำงานในองค์กรเดียวกัน  เราควรสร้างให้พวกเขามีกิจกรรมร่วมกันบ้าง หรือเดือนละครั้ง  ที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณอะไรมากมาย  เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เรา คือการได้มีเพื่อน  ได้พูดคุยกัน  เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

  1.    ฝ่ายบริหารได้พบและพูดคุยกับพนักงาน ด้วยคำ “ขอบคุณ”

    ไม่มีใครทำงานในองค์กรได้เพียงคนเดียว  “หากไปเร็วก็ไปคนเดียว แต่ถ้าต้องไปไกลต้องไปเป็นทีม”  คำขอบคุณเป็นคำที่สำคัญ คำหนึ่งที่เราต้องขอบคุณพนักงานที่ร่วมกันทำงาน  เพื่อให้พวกเขาเกิดความรู้สึกดี และเห็นคุณค่าของตัวเอง

Visitors: 158,745