การสื่อสารที่ทำให้เราสำเร็จในการทำงาน

การสื่อสารที่ทำให้เราสำเร็จในการทำงาน

         วันนี้ขอพูดในมุมของ  ผู้พูดที่ผู้ฟังยินดีอยากฟัง เรื่องที่เราจะพูดนะคะ    ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร การพูดในงาน หรือพูดในเรื่องต่าง ๆ ก็ตาม เพื่อให้คนที่คุณอยากพูดด้วย  ไม่รู้สึกอึดอัด หรือเดินหนี้ไปก่อน หรือแสดงกิริยาไม่อยากฟัง  คุณควรที่จะเป็นผู้พูดที่มีลักษณะ  ดังนี้

  1. พูดในสิ่งที่คุณรู้ชัดเจน  อย่าพยายามพูดหรือแสดงว่ารู้ทุกเรื่อง ในความเป็นจริงไม่มีใครรู้ทุกเรื่อง  เราควรพูดเฉพาะเรื่องที่เรารู้ และมีประสบการณ์จริงมาพูดจะดีกว่า  คนฟังจะได้ปลื้ม มากกว่ามาพูดอะไรที่อาจจะมั่ว ๆ  คนฟังก็ไม่ปลื้มในการฟัง
  2. ต้องมีความมั่นใจในตัวเอง และความคิดของตน  การพูดจะชัดเจนขึ้น  แต่ต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วยนะคะ   ในข้อนี้เพียงอยากให้มีความมั่นใจในตัวเอง  เพราะบุคลิกที่แสดงออกมาจะหน้าเชื่อถือ  คนฟังก็มั่นใจ ไว้วางใจ
  3. บุคลิกภาพ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในลักษณะของบุคลิกภายนอก ต้องสะอาด แต่งกายเหมาะสม ดูน่าเชื่อถือสำหรับผู้พบเห็น
  4. การแสดงถึงท่าทาง  การให้ความสนใจกับคนที่เราคุยด้วยว่ามีความสำคัญ  แสดงให้เห็นว่าคุณอยากสนทนาด้วย
  5. การพูดคุยที่แสดงถึงความเป็นกันเองที่เหมาะสม มีท่าทางประกอบอย่างเหมาะสม  จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายไปด้วย จากภาษากาย หรือเรื่องเรา ทำให้น่าสนใจ
  6. ในระหว่างการพูดคุยกัน ควรต้องสบสายตากัน  แสดงถึงความตั้งใจ  การเอาสนใจ เอาใจใส่
  7. การเปล่งเสียงที่เป็นธรรมชาติของคุณ   ไม่ต้องดัดน้ำเสียง  พูดออกมาจากธรรมชาติผู้ฟังจะอยากฟัง
  8. บางครั้งเราต้องตามใจผู้ฟังบ้าง  หากเขาอยากฟังเรื่องอะไร เราก็จะพูดกับเขา  หลักสำคัญคือ การที่เขาจะสนทนากับเราไปเรื่อย ๆ นั้นเอง

 

       ในแต่ละสถานการณ์ของการสื่อสาร สนทนาในองค์กร หรือที่ทำงาน  หากเราเป็นผู้พูด เราต้องพยายามทำให้เป้าหมายของเราอยากฟังเรื่องที่เราต้องการถ่ายทอด

Visitors: 158,745