5 อย่าที่ควรหลีกเลี่ยงในการอยู่ในองค์กร

     องค์กร  ทุกคนที่ทำงานน่าจะคิดถึงบ้านหลังที่สองของเรา....เราทำงานร่วมกับองค์กร  คนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน   ลูกน้อง  เพื่อนร่วมงานในแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก  เราก็อยู่ด้วยกัน  พูดคุยกัน 6-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย   บางครั้งเราอยู่กันคุ้นชินกับสิ่งรอบตัว  และลืมตระหนักในเรื่องบางเรื่องไป....

            บ่อยครั้งที่ได้ยินการบ่นถึงสิ่งรอบข้างแบบไม่นึกถึงน้ำใจกัน....แต่อยากบอกว่าการที่เราจะอยู่ในบ้านหลังที่สองอย่างมีความสุข อยากให้ยึดหลัก 5 อย่า ดังนี้

5 อย่าที่ควรหลีกเลี่ยงในการอยู่ในองค์กร

  • อย่าคิดเล็ก คิดน้อยกับเรื่องบางเรื่องในองค์กร  เพราะในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ เราต้องให้เกียรติในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา บางเรื่องเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย อย่าคิดเยอะในทุกเรื่อง ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบตามใจเราคิด แต่หากเรามองส่วนดี สิ่งนั้นก็จะดี และมองในประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร ไม่ได้ใช้สิ่งที่เราคิดเป็นที่ตั้ง  เพียงเท่านี้เราก็มีความสุขแล้ว
  • อย่าต่อว่าบ้านหลังที่สองของเรา นั้นคือ องค์กร   บ้านหลังแรกที่เราต้องเดินทางจากมาทุกเช้าและกลับไปในเวลาเย็นหรือค่ำ เรายังดูแลอย่างดี  และบ้านหลังที่สองนี้อยู่กันไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน มีคนในบ้านมากมาย  หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  เราจงคิดเสมอว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ถูกกลั่นกรองมาแล้ว เพื่อบ้านหลังที่สองไปถึงเป้าหมายและสุดท้ายเราก็จะอยู่กับบ้านหลังที่สองต่อไป อย่าต่อว่าองค์กรตราบใดที่เรายังอยู่ในบ้าน  หากคนในบ้านไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยได้จริงไหม?
  • อย่าให้ร้าย หรือพูดถึงหัวหน้างานในทางที่ไม่ดี  จงคิดเสมอว่าเราไม่ได้ทำงานกับหัวหน้าคนนี้ตลอดไป   ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ทำถูกใจหัวหน้าทุกเรื่องเหมือนกัน  บทบาทของความเป็นหัวหน้าก็มี  บทบาทของเราในฐานะลูกน้องก็มีเช่นกัน ทำหน้าที่ของตนและบทบาทของตนเองให้ดีที่สุด   ต่างฝ่ายก็ต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เราจึงจะถึงเป้าหมายพร้อม ๆ กัน ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ จะดีกว่า
  • อย่าดูถูกเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างด้วยคำพูด ภาษากายในเชิงลบ  เราเองก็คนเดินดิน  ไม่มีใครเก่งกว่าใคร ไม่มีใครดีไปกว่าใคร เพราะสิ่งที่เหมือนกันของมนุษย์ คือความแตกต่าง  เราจะไปคิดว่า คนอื่นต้องเหมือนเรา โอกาสของคนทุกคนไม่เหมือนกัน เราควรมีการให้อภัย  และความเมตตา กรุณาในองค์กร เราทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนกต่าง ๆ   แม่บ้าน  คนขับรถ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เขาก็มีเกียรติของความเป็นคนเช่นเดียวกับเรา อย่าดูถูกเพื่อนร่วมงาน  หนูยังมีโอกาสในการช่วยราชสีห์ในป่าใหญ่  แล้วในองค์กรที่เดินก็เจอกันแล้วจะไม่มีโอกาสได้อย่างไร
  • อย่า เลือกทำงานที่รัก จงรักงานที่กำลังทำ และส่งดี ๆ จะตามมา  ไม่มีใครได้หรือทำในสิ่งที่ตนเองรักทุกเรื่อง  แต่สิ่งที่สำคัญคือ เราต้องรักในสิ่งที่เราทำ เพื่อเราจะได้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราทำในขณะนั้น  ความรักชนะทุกสิ่ง รักงานของเรา ประโยชน์งานที่เราทำคืออะไร หาให้เจอและเราทำงานเพื่ออะไร  มีคำตอบอยู่แล้ว จงตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถแล้วสิ่งดี ๆ จะตามมาเอง

 

Visitors: 158,745