วิทยากรของเรา

       ทีมงานวิทยากรของเรา ตระหนักเสมอว่าการสร้าง “บุคคลกร “ เป็นเรื่องสำคัญขององค์กรทุกแห่ง และเราเชื่อว่าบุคคลในแต่ละคนต้องการพัฒนาตนเองเช่นกัน สิ่งนี้จะนำพาองค์กรของท่านให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน ขอให้เราได้มีส่วนร่วมและเป็นทีมเดียวกับท่านในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานคุณภาพของเรา.....

Visitors: 158,739